Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση

This page is the Greek Translation of The Open Toolkit Manual.

Για να χρησιμοποιήσετε την OpenTK, θα χρειαστείτε είτε το περιβάλλον .Net 2.0 (σε windows) ή την τελευταία έκδοση του 1.2.xMono (για Linux/Mac OS X/Windows). Αν χρησιμοποιείτε το Μono, σας συμβουλεύουμε να αναβαθμίσετε στη τελευταία διαθέσιμη έκδοση, καθώς οι παλαιότερες εκδόσεις από την 1.2.6 έχουν bugs που επηρεάζουν τη σταθερότητα της OpenTK.

Αν σκέφτεστε να κάνετε build από τον κώδικα, θα χρειαστείτε το Nant(αυτή η εξάρτηση θα αφαιρεθεί στο μέλλον).

Τέλος, κατεβάστε την OpenTK από τη σελίδα του Sourceforge. Οι εκδόσεις της OpenTK είναι απλά zip/7z αρχεία και η εγκατάσταση έγκειται στο να ξεζιπάρετε τα περιεχόμενα αρχεία σε μία τοποθεσία στο δίσκο – δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσετε την OpenTK στη Global Assembly Cache σε αυτή τη φάση.

Για να χρησιμοποιήσετε την OpenTK, απλά έχετε σαν αναφορά στο project σας το OpenTK.dll. Επίσης πρέπει να τοποθετήσετε το OpenTK.dll.config στον ίδιο φάκελο με τα αρχεία του κώδικά σας, για να πετύχετε τη «compile μία φορά, τρέχει παντού» συμβατότητα.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες οδηγίες ανά πλατφόρμα.