Γεωμετρία

This page is the Greek translation of Geometry

Εδώ θα συζητήσουμε το πώς ορίζουμε ή σχεδιάζουμε γεωμετρικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας την OpenTK.OpenGL.

Θα επικεντρωθούμε στην αποθήκευση της γεωμετρίας κατευθείαν στη Video Memory χρησιμοποιώντας Vertex Buffer Objects (VBO). Αυτό είναι, όπως φαίνεται και από το όνομά του, όταν θέλουμε να αποθηκεύουμε στατικά αντικείμενα από το Περιβάλλον.

[υπό κατασκευή]

* 6. Drawing Optimizations